خط فقر
209 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

خط فقر

برخی برای اقتصادشان، حد متوسط و استاندارد در نظر می گیرند و در صورتی که توانایی مالی آنها به آن حد نرسد، خود را لایق تشکیل خانواده نمی دانند. غافل از اینکه زندگی دنیا این قاعده ها را نمی پذیرد چه بسیار خانواده هایی که در زیر خط فقر هستند ولی آرامش هم دارند. زندگی شان سرشار ازعشق و محبت است. با وجود دارایی اندک، اززندگی لذت برده و راضی هستند. خلاصه فقر را احساس نمی کنند بلکه با صفا و صمیمیت زندگی خوشی دارند. و چه بسیار خانواده های مرفه با ثروت های آنچنانی که زندگی شان مثل جهنم تلخ و بی روح است پس خط کش نگذارید و افراد را با استاندارد های خیالی به فقیر وغنی تقسیم نکنید. زیرا معیار فقر و غنا با میزان عزم و اراده، عقل و تدبیر،عشق و محبت و مهم تر از همه با مقدار توکل به خدا تغییر می کند.