مرغ عشق
21 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

مرغ  عشق

چیه؟ چرا ناراحتی؟

کشتی هات غرق شدند؟

هان! تنها موندی! انیس و مونس نداری!

خوب چرا نمی ری ازدواج کنی؟ نکنه پول نداری؟ یا از مهریه بالا و خرج های سنگین ازدواج می ترسی؟

نترس! بعضی ها واقعا دنبال زندگی هستند و از این خرج های سنگین بیزارند بگردی می تونی مورد خوب پیدا کنی.

شاید خجالت می کشی به پدر و مادرت بگی؟

ولی اگه نگی اون ها متوجه آشوبی که تو دلت افتاده نمی شوند.

شایدم گفتی ولی حرف تو رو جدی نگرفته اند. خوب باید مطالبه را بیشتر کنی تا به شدت مشکلات تو پی ببرند.

ای وای! نبینم گریه کنی! حق داری. تنهایی بخصوص تو جوانی خیلی سخته!  

نکنه می ترسی ازدواج کنی آب، دونه و لونه پیدا نشه؟

نه نترس تا حالا کسی از تشنگی و گرسنگی نمرده بی لونه هم نمونده.

راستی یه چیزی یادم اومد بیا! بیا بریم یکی رو می شناسم جفت خودته بیا تا شما رو بهم برسونم یه ثوابی هم من ببرم.